Uusia luonnonsuojelualueita lähialueille

15.2.2023

Liselott (vas) ja Niipperinpellon rinnelehto
Liselott (vas) ja Niipperinpellon rinnelehto

Espoo on perustanut 9.1.2023 kolme uutta luonnonsuojelualuetta, joista kaksi sijaitsee Perusmäessä. Uudet kohteet ovat Liselott, Niipperinpellon rinnelehto ja Soidensuo.

Asuinalueiden välissä sijaitseva Liselott (2,4 hehtaaria) on arvokas metsäalue, jolla kasvaa haapoja ja kuusia. Liselotissa on paljon monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta, ja alueelta on löydetty liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liselott on ollut yksityinen määräaikainen suojelualue, jonka rauhoitusmääräys on purkautunut. Maanomistaja on vaihtunut Espoon kaupungiksi, ja nyt alue suojellaan uudelleen.

Lähellä Liselotia sijaitsevassa Niipperinpellon rinnelehdossa (1,4 hehtaaria) kasvaa haapoja, raitoja, kuusia, koivuja, tuomia, tammia sekä kookkaita metsälehmuksia. Lehtoa halkoo luonnontilainen noro, ja kulkija kohtaa täällä myös saniaisia ja kieloja. Liito-orava viihtyy Niipperinpellon rinnelehdon siimeksessä.

Espoon uusilla luonnonsuojelualueilla kulkee polkuja, mutta niillä ei ole opasteita eikä retkeilyrakenteita. Alueilla saa virkistäytyä jokamiehenoikeuksien mukaisesti.

Kuvassa Liselott ja Niipperinpellon rinnelehto kartalla.

Lähde: Espoo.fi / uutiset