Asukastilaisuus Pitkäjärven valuma-alueesta

8.5.2023

Tilaisuus järjestetään torstaina 25.5.2023 klo 16.30-18.00 Lähderannan koulun ruokalassa, osoitteessa Lähdesuoni 4, Espoo.

Tilaisuuden tarkoituksena on kertoa hankkeesta ja Espoon Pitkäjärven tilasta sekä kuulla alueen asukkaita vesiin liittyvistä havainnoista ja mahdollisista toimenpidetarpeista. Tilaisuus pidetään suomeksi.

 

Alueen vesistöjen ongelmista kerätään havaintoja myös kyselyllä, jossa voi merkitä kartalle tulvapaikkoja ja rehevöityneitä alueita, sekä muita vesistöihin liittyviä havaintoja. Kysely on auki osallistuvavantaa.fi-sivustolla 25.5. asti. Linkki kyselyyn: https://osallistuvavantaa.fi/p/8tv8wv3sor96

 

Hankkeessa selvitetään ratkaisuja Espoon Pitkäjärven valuma-alueen vesienhallinnan edistämiseksi. Ongelmia ratkotaan kartoittamalla alueen vesienhallinnan mahdollisuudet ja toteuttamalla käytännön ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Tilaisuuden ja hankkeen toteuttavat Vantaan ja Espoon kaupungit sekä Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen rahoittaa Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma.

 

Lisätietoja hankkeesta https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/pitkajarven-valuma-alueen-vesienhallinnan-kehittaminen

Tietoa vesienhallinnasta vesi.fi-sivustolla. https://www.vesi.fi/teemasivu/maa-ja-metsatalouden-vesienhallinta/

 

Lisätietoja:

suunnitteluinsinööri Iiro Lehtinen, 043 826 8911, iiro.lehtinen@vantaa.fi

limnologi Miina Fagerlund, 040 6365 626, miina.fagerlund@espoo.fi

johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko, kari.rantakokko@ely-keskus.fi