Hulevesitiedote ja esite

11.12.2023

Pitkäjärvi kuntoon -hankkeessa valmisteltiin hulevesien käsittelystä esite kiinteistöille, joita on jaettu alueen talouksille. Vanhankartanon omakotiyhditys oli mukana hankkeessa.

Ohessa esite ja saatekirje.

Liitteet