Niipperinpuroon tasouoma osana Pitkäjärven vesienhallintahanketta

10.3.2024

Vantaan ja Espoon kaupungit yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa selvittävät ratkaisuja Pitkäjärven valuma-alueen tilan kohentamiseen pilottihankkeissa. Hankkeessa on valmistunut koko valuma-alueen kattava vesienhallintasuunnitelma maa- ja metsätalousalueiden sekä rakennetun ympäristön vesienhallinnan toteuttamiseksi.

Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma, ja hanke ajoittuu vuosille 2022–2024.

Löydetyt pilottikohteet ovat Petikossa Varistonojassa Tiilipojanlenkin kohdalla ja Niipperissä Niipperinpurossa. Niipperinpurossa tasouoma tulee metsäalueelle Suopurontien ja puutarhakylän väliin. Alue on kaupungin omistuksessa eikä siellä ole luonnonsuojelullisesti tärkeitä kohteita.

Lisätietoja hankkeesta https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/pitkajarven-valuma-alueen-vesienhallinnan-kehittaminen